Vil du være med å lage og drive takhage i Biologen?

Hei! Som annonsert i sist nummer, har instituttet fått støtte til å opparbeide en takhage på taket av A-blokken (TM53A).  Hagen skal være åpen og til glede for alle som ønsker å benytte den, studenter såvel som ansatte. Vi tar sikte på å få til en blanding av nytte- og pynteplanter, og en- og flerårige vekster.  Vi er ganske spente på om humlene og biene finner veien helt opp på taket!

Vi får dekket kostnadene til utstyr, planter og redskaper, men må selv stå for arbeidet med å opparbeide og vedlikeholde hagen.  Vi holder på å sette sammen dugnadslag.  Foreløpig er vi 6-7 personer, men vi vil gjerne ha med flere!  Alle kan bidra, og om du kan litt om hage- og plantestell er det jo en bonus!

Dugnadsgruppen har oppstartsmøte førstkommende tirsdag, 7. mai kl. 10.15 på Teams.  Er du usikker, så kom gjerne på møtet for å høre litt mer om planene!

Interesserte kan melde seg til Nina – nina.holland@uib.no

Arbeidsoppgaver på kort sikt vil være

  • Å lage en grovplan for hagen
  • Å lage en plan for hva vi skal plante og så i første omgang
  • Innkjøp, transport og montering av plantekasser, kompostbinge og annet utstyr
  • Innkjøp og transport av jord og gjødsel, opparbeiding av plantekasser og krukker
  • Innkjøp/henting av frø og planter, utplanting i kassene, drive fram stiklinger/småplanter etc
    • Dette må skje i flere runder, avhengig av hva som skal plantes, hvor lang tid som trengs for å drive fram småplanter etc
  • Maling av eksisterende møbler (og eventuelt plantekasser)

Deretter må vi sette opp en plan for vedlikehold og stell – og innhøsting når vi kommer så langt!  Og når hagen er godt og vel ferdig blir det offisiell åpning med en aldri så liten hagefest!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *