HMS oppdatering2: Eksponeringsregister i stoffkartotek.uib.no – nyhet!

Alle ansatte og studenter som kan bli eksponert for mutagene, kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige kjemikalier skal registrere bruken av slike kjemikalier i eksponeringsregisteret. Fra 5. april i år var alle H360-setninger inkludert og registreringspliktig.

Nå er du eksponert?

Selv om du arbeider med personlig verneutstyr og arbeidet foregår i avtrekksskap, kan vi likevel ikke utelukke eksponering, og derfor må all bruk av slike kjemikalier anses som eksponering og bruken skal registreres.
Dette betyr at all bruk av kjemikalier merket med følgende H-setninger skal registreres i eksponeringsregisteret:

Nummer  –   H-setning

  • H340   –   Kan forårsake genetiske skader
  • H350   –   Kan forårsake kreft
  • H350i   –  Kan forårsake kreft ved innånding
  • H360   –   Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader
  • H360F  –  Kan skade forplantningsevnen
  • H360D  –  Kan gi fosterskader
  • H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader
  • H360Fd –  Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
  • H360Df –  Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen

Ved BIO har vi totalt 202 kjemikalier som krever registrering i eksponeringsregisteret. Bruk av formamid er ett eksempel som nå krever registrering i eksponeringsregisteret (H360D). Vi oppfordrer alle til å sjekke databladene for kjemikaliene de bruker og se om det er nødvendig å registrere bruken i eksponeringsregisteret. Eksponeringsregisteret er tilgjengelig i stoffkartoteket.

Lenke til stoffkartoteket: https://stoffkartotek.uib.no/

Alle ansatte og studenter har tilgang til stoffkartoteket via FEIDE-pålogging, og du er derfor selv ansvarlig for å registrere bruken i eksponeringsregisteret. En kort beskrivelse av hvordan du gjør registreringen er tilgjengelig i BIOs HMS-håndbok.

For bachelorstudenter som deltar på laboratoriekurs vil vi fortsette å registrere klasselister og lagre dem i Ephorte. Kursansvarlige skal gjennomgå hvilke kjemikalier som brukes og gi beskjed til Beate dersom kjemikaliene er merket med en av H-setningene som krever registrering i eksponeringsregisteret.

I stoffkartoteket er alle kjemikaler som krever registrering merket med et rødt symbol:

Mer informasjon om kjemikalieinventarlisten og eksponeringsregisteret finnes i Stoffkartotek, eksponeringsregister og faremerking | HMS-portalen | UiB. I tillegg oppdateres BIOs HMS-håndbok jevnlig med ny informasjon: HMS-håndbok for Institutt for biovitenskap fag | Institutt for biovitenskap (BIO) | UiB

For spørsmål, ta kontakt med Ann Kristin. (Ann Kristin Frøyset, HMS-koordinator – <Ann.Froyset@uib.no>)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *