Høring av forslag til ny lov om vern av marin natur utenfor territorialfarvannet

Dato 16. mai 2024 – Vår ref 24/1914

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om vern av marin natur utenfor territorialfarvannet.

Den nye loven vil gi hjemmel til å opprette marine verneområder i alle norske jurisdiksjonsområder utenfor 12 nautiske mil, dvs. utenfor territorialfarvannet. Dette betyr at loven vil gjelde i de norske 200-milssonene ved fastlandet, Svalbard og Jan Mayen, samt på norsk kontinentalsokkel.

Høringssvar kan sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/id3038669/. Ved tekniske problem kan høringssvar i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no med referanse 24/1914.

Høringsfristen er 30. august 2024.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringssvar er offentlige og vil bli publisert på regjeringen.no.

Med hilsen
Anja Elisenberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingrid Risnes
rådgiver

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *