Vil du delta i en spørreundersøkelse knyttet til et EUPHRESCO prosjekt innen plante- og skoghelse?

From: euphresco prosjekt <euphresco.prosjekt@nibio.no>
Sent: Sunday, June 16, 2024 6:58 PM
Subject: Spørreundersøkelse med formål om økt samarbeid og forskning innen plante- og skoghelsehelse.

Til aktuelle institusjoner med relasjon til jordbruk og skogbruk i Norge

NIBIO kontakter dere på vegne av det EU-finansierte EUPHRESCO III prosjektet innen plante- og skoghelse. Formålet med prosjektet er å øke samarbeidet for å løse plante- og skoghelse-utfordringer både nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

Våre viktigste prosjektoppgaver i perioden 2024-2026 er:

I) Identifisere felles forsknings og innovasjons (FoI) prioriteringer

II) Få etablert felles FoI prosjekt-utlysninger som resulterer i transnasjonale prosjekter

III) Støtte politikkutformingen og teknologiutviklingen innen plante- og skoghelse til det beste for næringene og samfunnet.

Mer detaljer om prosjektet kan dere finne via denne linken: (https://phrescoglobal.net/index#activities)

Vi spør nå din institusjon om å identifisere problemstillinger relatert til plante- og skoghelse som dere mener er viktig å ta tak i framover. Dette spør vi pent om dere kan gjøre ved å besvare vedlagte spørreundersøkelse (som vil ta 15-20 minutter). Etter at dataene er analysert fra ulike land vil dere få tilgang til konklusjonene.

 

Lenke til spørreundersøkelsen: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=P6VRYR5RU5C2

Svarfrist: 1. juli.

 

Har du spørsmål, kan de sendes til: euphresco.prosjekt@nibio.no

 

Med vennlig hilsen,

Hanne Skomedal, Ari Hietala og Arne Hermansen

Image NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi /
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
P.O. Box 115, NO-1431 Ås, NORWAY
Kontor/Office: Høgskoleveien 7, NO-1433 Ås

E-mail: euphresco.prosjekt@nibio.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *