Category: Arrangementer

Mastereksamener i juni

Detaljene om planlagte mastereksamener i juni strømmer inn fortløpende, og det er ikke mulig å få med alle i dette nummeret.  Vi vil oppdatere både nyhetsbloggen og webkalenderen fortløpende, så dere vil finne informasjon om de enkelte eksamenene der etterhvert…

17. juni. Disputas, Heidi Kristina Meyer

Tid og sted: Fredag 17. juni, Kl 09:15, Stort Auditorium, Datablokk, Høyteknologisenteret Thormøhlens gate 55 Avhandlingens tittel: Biodiversity and spatial ecology of arctic sponge grounds in the Nordic Seas