Category: HR

Seniordager 2023

Seniordager 2023 Arbeidsgivere i staten skal legge til rette for at arbeidstaker kan stå lenger i jobb, og et av tiltakene er at eldre arbeidstakere gis ekstra fridager. Fra det kalenderåret man fyller 62 år, har arbeidstaker ved UiB rett…

Utviklingstid 20.9.2022 – nyhetsbrev fra HR-avdelingen

I vedlagte nyhetsbrev fra UiBs HR-avdeling kan du lese om 30. september – Verdensdagen for psykisk helse 4. oktober – webinar, «Hva er psykisk helse? Hva er psykisk uhelse? Hverdags-valgene som styrker oss» 5. oktober – webinar, «Mental helse og…