Har du lyst til å skrive for tidsskriftet Naturen i høst?

Norwegian language only

I så fall – ikke nøl. Vi tar imot artikler både fra studenter, forskere, teknikere og andre som ønsker å formidle naturvitenskap til et bredt og interessert publikum.

Tidsskriftet Naturen er Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift (startet i 1877), og eies av UiB. Artiklene publiseres bade i papirutgaven og på Idunn-databasen (bl.a. indeksert i Google Scholar, som gjøre det svært enkelt å finne igjen artikler). De fleste (alle?) høyskoler og universiteter, og også flere andre institusjoner, har tilgang til Idunn-databasen – inklusiv Naturen.

Hjemmesiden vår: https://www.idunn.no/journal/naturen

Her er kan du lese litt om historien til Naturen:

https://no.wikipedia.org/wiki/Naturen_(tidsskrift)

På vegne av redaksjonen,

Arne Skorping, redaktør

Gunvar Mikkelsen, redaksjonssekretær

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *