22. September. Marin bioteknologi for bærekraft

Norwegian language only

14.15–15.00

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag, Realfagsbygget

Facebook event: https://fb.me/e/3xWFpgr1a

Populærvitenskapelig foredrag i biblioteket

Hva slags informasjon kan man få fra å plassere kalkunbein på sjøbunnen? Hvordan kan enzymer hjelpe til med å omdanne avfall i sjømatindustrien til en verdifull ressurs? Dette er spørsmål som adresseres av Antonio Garcia-Moyano, som er seniorforsker ved Norwegian Research Center (NORCE) sin avdeling for bioteknologi

Arrangementet varer ca. 30-45 minutter og det blir enkel servering av kaffe og kjeks. Alle er hjertelig velkomne! NB: Foredraget holdes på engelsk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *