Utlysning TMS Trustworth AI – generell informasjon og MN fakultetets prosess

Norwegian language

TMS har satt av 20 MNOK til 5-8 forskningsprosjekter og inviterer UiBs forskermiljøer til å sende inn søknader. Det er styringsgruppen for UiB AI som vil nominere blant UiBs prosjektsøknader. De nominerte vil bli invitert til å sende inn full søknad.

Utfyllende detaljer om UiBs tidslinje, frister, søknadsseminar og prosess finnes her:

https://www.uib.no/ai/156743/nominering-av-prosjekts%C3%B8knader-til-tms-trustworthy-ai

 

Prosjektsøknader med PI ansatt ved fakultetet:

TMS gir maksimalt 6 MNOK i støtte per prosjekt (for en prosjektperiode på 4 år). Det er et krav fra TMS at UiB bidrar med tilnærmet tilsvarende beløp. Fakultetet vil bidra med en PhD-stilling til alle prosjekt ledet fra MN som blir innvilget.

Søknader koordinert fra fakultetet skal vedlegges støttebrev signert av dekan. Brevet skal inneholde beskrivelse av egenandel fra både institutt og fakultet.

 

Prosjekter med PI ansatt ved annet fakultet:

Søknader der MN fagmiljø er med som partner skal også legge ved et støttebrev signert av dekan. For disse prosjektsøknadene vil fakultetet vurdere eventuell støtte basert på størrelse/andel til MN.

 

Det er viktig at instituttet og fakultetet informeres om søknader i god tid før frist.

 

Send epost til sjoukje.kuipers@uib.no innen 17 okober hvis du tenker å søke.

BIOs intern frist for å ferdigstille støttebrevet: 24 oktober.

Utkast til støttebrev sendes fra instituttet til fakultetet senest innen 31 oktober.

Søknader sendes samlet fra instituttet til FIA gjennom ephorte innen 7 november.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *