Erasmus+ 2023: Increased by 120 millioner euro

Norwegian language

I dag offentliggjorde Europakommisjonen utlysningene i Erasmus+-programmet for 2023. Totalbudsjettet forventes å være på rundt 3,7 milliarder euro.

Av disse skal Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse dele ut rundt 36 millioner euro til norske søkere. Siden Norge deltar i alle deler av programmet, kan norske aktører også søke på midler som tildeles direkte fra Europakommisjonen.

Her er en oversikt over de nye utlysningene:

 

Utlysninger under KA1 – mobilitet, søknadsfrist 23. februar 2023:

 

Utlysninger under KA2 – partnerskap for samarbeid:

I tillegg er det nye utlysninger under Jean Monnet, frist: 14. februar 2023

Hele Erasmus+ Programme Guide 2023 finner du her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *