Would you like to take part in a survey related to an EUPHRESCO project in plant and forest health?

[Norwegian language]

From: euphresco prosjekt <euphresco.prosjekt@nibio.no>
Sent: Sunday, June 16, 2024 6:58 PM
Subject: Spørreundersøkelse med formål om økt samarbeid og forskning innen plante- og skoghelsehelse.

To relevant institutions related to agriculture and forestry in Norway

NIBIO is contacting you on behalf of the EU-funded EUPHRESCO III project in plant and forest health. The purpose of the project is to increase cooperation to solve plant and forest health challenges both nationally, regionally and internationally.

Våre viktigste prosjektoppgaver i perioden 2024-2026 er:

I) Identifisere felles forsknings og innovasjons (FoI) prioriteringer

II) Få etablert felles FoI prosjekt-utlysninger som resulterer i transnasjonale prosjekter

III) Støtte politikkutformingen og teknologiutviklingen innen plante- og skoghelse til det beste for næringene og samfunnet.

Mer detaljer om prosjektet kan dere finne via denne linken: (https://phrescoglobal.net/index#activities)

Vi spør nå din institusjon om å identifisere problemstillinger relatert til plante- og skoghelse som dere mener er viktig å ta tak i framover. Dette spør vi pent om dere kan gjøre ved å besvare vedlagte spørreundersøkelse (som vil ta 15-20 minutter). Etter at dataene er analysert fra ulike land vil dere få tilgang til konklusjonene.

 

Lenke til spørreundersøkelsen: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=P6VRYR5RU5C2

Svarfrist: 1. juli.

 

Har du spørsmål, kan de sendes til: euphresco.prosjekt@nibio.no

 

Med vennlig hilsen,

Hanne Skomedal, Ari Hietala og Arne Hermansen

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi /
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
P.O. Box 115, NO-1431 Ås, NORWAY
Kontor/Office: Høgskoleveien 7, NO-1433 ÅsE-mail: euphresco.prosjekt@nibio.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *