The University Museum seeks knowledge-hosts (part time)

[Norwegian language]

Ein draumejobb for deg som nyfiken, omgjengeleg og liker å kommunisere!
Vil du jobbe med publikum ved Universitetsmuseet i Bergen? Vi har ledig fire (4) deltidsstillingar som kunnskapsvertar (konsulent 1065) knytt til Avdeling for forskingskommunikasjon og -formidling (AFF) frå juni 2024.

Stillingane lar seg kombinere med studiar og vi oppmodar studentar til å søkje. Arbeidsdagar er i hovudsak tysdag til laurdag kl. 09:45-16:15 og søndag kl. 10:45-17:15.

Les heile stillingsannonsa her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *