Category: Scientific infrastructure

Application for research cruises 2024

The application portal for cruises using the Institute of Marine Reserach’s vessels is now open. Application deadline: 25. August 2023. Deadline for prioritizing and approval of applications: 1. September 2023. Attachment 1 – informasjon om søknadsprosedyre (Information on the application…

Use the sequencing facility!

BIO have our own sequencing facility for Sanger-sequencing.  This is now placed in the 2nd floor of “Biologen” A-block – in the corridor parralell to the administration: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2&center=5.332266,60.380696&zoom=18&campusid=340&sharepoitype=poi&sharepoi=1000723342

Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO, Marineholmen RASLab og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB høstsemesteret 2022

Norwegian language only Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. august. https://mitt.uib.no/courses/11056/files/4380549/download?download_frd=1Søknadsskjema: Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her:…