Category: Research

FRIPRO young talents call: Application deadline is set

Norwegian language 25. november ble det klart at Forskningsrådet får 1,64 milliarder kroner gjennom nysalderingen av statsbudsjettet. Dette betyr blant annet at vi kan tildele midler til Forskerprosjekt for unge talenter i 2023 og søknadsfristen blir 15. mars 2023. Mer om…

NFR news regarding 2023 Proposals

NFR information webinars NFR has arranged a number of information webinars pertaining to calls of the next application round. The streamed recordings can be found via the link below. https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/sokjarwebinar-haust/