Category: Forskning

Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO, Marineholmen RASLab og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB høstsemesteret 2022

Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. august. https://mitt.uib.no/courses/11056/files/4380549/download?download_frd=1Søknadsskjema: Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her: http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs Søknader til…

Life through the looking glass

BIO researchers Francesca Pinton and Petra Kovacikova, are recently represented in the «Life through the looking glass» exhibit. This online exhibition presents works-in-process of young scientists from the EvoCELL Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network. The researchers are studying animal evolution…

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan…

Horizon Europe Workshop for BIO researchers – May 30, 2022

On Monday, May 30th, BIO hosted the Horizon Europe Workshop led by Senior Advisors, Hiwa Målen and Emmanuel Babatunde from UIB’s Division of Research and Innovation / Forsknings- og innovasjonsavdelingen (“FIA”).  Head of Department, Ørjan Totland, opened the meeting to…