Category: Forskning

ERC lesedag Bergen 07.12.22 – bli med

UIBs ERC lesedag finner sted 07.12.22 på FIA, UIB. Det er en morgen- og en ettermiddagssesjon. Her kan man komme og lese innvilgede ERC  søknader til inspirasjon. Dette er et samarbeid mellom UiB og NFR, så påmeldingen skjer via NFRs…

Nytt om NFR utlysningane

Meld deg på søkjarwebinar i haust Skal du søkje på ei av dei store NFR utlysingane for forskingsorganisasjonar i 2023? I haust held NFR ei rekkje tematiske webinar for deg som skal søkje.  Opptak frå søkjarwebinar: https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/sokjarwebinar-haust/