Category: Forskning

Bruk sekvenslaben!

BIO har sin egen sekvenseringslab for Sanger-sekvensering.  Denne er nå lokalisert i 2. etasje av Biologen, A-blokken – i korridoren ved siden av administrasjonen: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2&center=5.332266,60.380696&zoom=18&campusid=340&sharepoitype=poi&sharepoi=1000723342

Jukeslapp til den Globale Kunming-Montréal Naturavtalen

Den 19. desember ble Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15) i Montreal. Synes du avtalen og problemstillingen den forholder seg til framstår som kompleks og uoversiktlig? Fortvil ikke! Vigdis Vandvik og CeSAM har…