Søknadsprosedyrer for tokttid for 2025 – søknadsfrist 28. august 2024

Søknadene for tokt sendes på web-basert søknadsskjema ved å logge seg inn MFP, https://marinefacilitiesplanning.com/login.

Følgende video viser hvordan søker kan legge inn toktsøknader i, MFP:

https://wow.imr.no/pernnorsk.html

Du finner også en beskrivelse av toktsøknadsprosessen i dette dokumentet:
MFP_Toktsoknad_andre_institusjoner MFP_Non-IMR_Cruise_applications

– Nye brukere kan se i vedlagte fil hvordan de får opprettet brukerkonto
– Eventuelle spørsmål om dette sendes til henrik.gullaksen.berg@hi.no
– Under «Project Title», oppgi kursnummer for undervisningstokt (f.eks. GEOF337 fjord oseanografi).
– Oppgi gjerne prosjekt akronym i toktnavn (f.eks. BIODEEP- Dype hydrotermale felt 74N).
– Når det gjelder punkt «Cruise Manning» er det i første omgang viktig å få totalt antall instrumentfolk og forskere/teknikere.

Det webbaserte toktsystemet legger til rette for at en kan skrive utfyllende informasjon om toktet. Alle planlagte operasjoner og bruk av mobilt utstyr, enten det tilhører HI/Rederi eller andre, skal fremkomme av søknaden.

For mer utfyllende informasjon, se:

Soknadsprosedyre_for_tokt_i_2025 UIB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *