Category: HR

Ny medarbeider – Nadja Meister

Hi! My name is Nadja Meister, and I have just started my four-year PhD in Marine Ecology. I come from Switzerland, but many of you might already know me since I completed my MSc in Marine Biology here at BIO.

Teknikerkartlegging 2023 – endelig rapport

Etter en høringsrunde med innspill og påfølgende korrigeringer er rapporten fra teknikerkartleggingen som ble gjennomført i 2023 nå ferdigstilt: Endelig rapport fra teknikerkartlegging 2023(N.B. Du må være innlogget i mitt.uib.no for å kunne åpne filen.)    

Tor 28 mai. Frokostseminar om psykologisk trygghet

Arbeidsmiljø – felleskap – psykologisk trygghet Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø. Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ? Digitalt frokostseminar tirsdag 28.mai på Zoom kl.0830-1000   Påmelding innen arbeidsdagens slutt 27.mai. Innkalling med lenke til seminaret sendes automatisk: Frokostseminar (Webinar) –…

Ny medarbeider – Layamara Xavier Sampaio

Laymara is an environmental scientist from Brazil, where she has done research in environmental justice, conservation and urban greenery. Now she is interested in archaeobotany and paleoecology, themes she will explore under the supervision of Alistair Seddon with the PalaeoChem…