Ferie ved Institutt for biovitenskap 2024

Institutt for biovitenskap følger regler og rutiner som er fastsatt i ferieloven, i Statens to hovedtariffavtaler og i UiB sin medarbeiderhåndbok.

  • Det vil også i år bli begrensninger av overføring av ferie. Instituttet vil på bakgrunn av BIO sin økonomiske situasjon ikke tillate overføring av ferie til 2025. Det kan unntaksvis avtales overføring av ferie, dette vil være begrenset til ferie man ikke får avviklet på bakgrunn av sykemelding eller sykefravær.
  • Ansatte kan ta ut forskuddsferie fra det påfølgende året, tilsvarende det de har opptjent et feriepengegrunnlag for inneværende år (2,083 betalte feriedager per hele måned vedkommende har jobbet), og maksimalt 10 feriedager.

Registrering av ferie gjøres i selvbetjeningsportalen eller i DFØ sin app. Du finner ferie under Fraværssøknad. Her kan du legge inn ny ferie ved å trykke på den blå knappen Opprett søknad nederst til høyre, og du kan endre eller slette en eksisterende søknad.

 

Nye arbeidstakere

Nye arbeidstakere som ønsker å ha lønnet ferie i sitt første år, kan ta ut forskuddsferie tilsvarende det vedkommende har opptjent feriepenger for. Om vedkommende startet i jobb 1. mars, vil han/hun ha tjent opp 10 dager med betalt ferie ved utgangen av juli (5 måneder med arbeid x 2,083 dagers feriepengegrunnlag = 10,4 dager ferie med forskuddsferie).

Man søker om forskuddsferie i ved å sende en mail til personal@bio.uib.no og ha Julie.Stavnes@uib.no og Nina.Holland@uib.nopå kopi.

Vi råder særlig stipendiater til å ta ut så mye forskuddsferie som mulig, fra det året de begynner i stillingen. Erfaringsmessig er det vanskelig for stipendiatene å finne tid til å avvikle all ferien sin i det året de slutter, når de er sluttfasen av avhandlingen. Stipendiater har stor frihet til å organisere sin arbeidstid etter egne ønsker og behov, men i dette inngår det også en plikt til å planlegge for uttak av ferie i god tid. Rutinemessig uttak av forskuddsferie kan gjøre det siste året lettere, og hjelpe å unngå situasjoner hvor stipendiater må avvikle mye ferie i de siste par månedene av ansettelsen. Det kan maksimalt tas ut 10 dager med forskuddsferie hvert år.

 

Arbeidstakere som slutter

Hovedferieperioden er fra 1. juni til 30. september etter Ferieloven. Ved Institutt for biovitenskap praktiseres følgende rutine, med mindre annet er skriftlig avtalt med leder:

  • Arbeidstakere som slutter etter 31. juli, skal ha avviklet minst 3 uker med ferie.
  • Arbeidstakere som slutter etter 15. oktober, skal ha avviklet minst 4 uker med ferie.
  • Arbeidstakere som slutter i desember, skal ha avviklet all ferie (vanligvis 5 uker).

Dersom sluttdato faller tidlig i året vil det utvises noe fleksibilitet ved vurdering av om feriedager kan betales ut til den ansatte.

 

Rettigheter og plikter etter ferieloven

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker på sin side plikter å avvikle feriefritiden hvert år. Om arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om når ferie skal avvikles så har arbeidsgiver styringsrett. Arbeidstaker kan likevel kreve at minst tre uker skal avvikles sammenhengende i hovedferieperioden, fra 1. juni til 30. september (dette gjelder ikke arbeidstakere som tiltrer etter 15. august i ferieåret).

Om arbeidstakeren står igjen med restferie ved inngangen til et nytt ferieår har arbeidsgiver ikke oppfylt sin plikt etter ferieloven. Leder vil pålegge ansatte å ta ut og å registrere ferie hvert år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *