Hilsen fra instituttet – 16.05.2024

Instituttleder Ørjan Totland. Foto: Eivind Senneset, UiB

Kjære Alle,

Vi har fått en veldig hyggelig melding fra fakultetet: «BIO har fått overført 14,5 millioner kroner i lisensinntekter. Midlene skal dekke lønnsutgifter til allerede eksisterende stillinger på fiskehelse i årene framover. Instituttets arbeid med å bygge ned det akkumulerte underskuddet må fortsette som planlagt uavhengig av at disse midlene tilføres.» Midlene kommer av salg av en lisens for mange år tilbake, med opprinnelse i fiskehelse. Fakultetet har arbeidet for at midlene nå overføres til BIO. Dette betyr at vårt underskudd bygges ned hurtigere enn vi tidligere har antatt, men vi har framdeles minst 25 mill i underskudd og må framdeles leve med stillingsstopp i årene framover. Uansett gir dette håp om at vi kan ansette innen fagområder der det er kritisk behov hurtigere enn vi har fryktet.

Så litt nytt om navn: Vår eminente utdanningsleder Anne skal ha forskningstermin fra 1 august. Tusen takk til Øyvind Halskau som tar over som vikar for Anne i ett år.

Ståle Ellingsen må erstattes som leder av programstyret for Biologi. Tusen takk til Ståle, som har gjort en St(r)ålende (var ikke det fin dere?) jobb her. Jeg er veldig gald for at Adele Mennerat tar over denne viktige oppgaven. Adele er godt forankret i studieprogrammene (bachelor og master) og jeg er sikker på at hun vil gjøre en strålende hun også jobb med å koordinere disse to studieprogrammene. Tusen takk Adele.

Da gjenstår det å ønske alle en riktig god 17. mai feiring. Det blir en strålende og varm festdag. Svært gledelig er det også at PhD/post doc komiteen arrangerer 17 mai frokost i Tunet, kl. 0830, og deretter drar til byn for på se på toget. Jeg oppfordrer alle PhD og post docs som har mulighet til å bli med her og ta del i fellesskapet.

Hipp hipp hurrrrrraaaaaa!!!!!!!

Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *