Month: oktober 2022

Hilsen fra instituttet – 28.10.2022

Nå er det travle tider! Biofagevaluering, 5 års evaluering av masterprogram og flytting av laboratorier og kontorer, samtidig som vi skal holde driften og undervisningen gående og tenke på neste søknadsrunde i NFR og EU. Greit nok at vi skal…

Økonomioppdatering 28.10.2022

Et statsbudsjett som gir trangere rammer til sektoren, kombinert med innstramminger og økte kostnader ved UiB grunnet høye energiregninger, fører til at neste års budsjett blir svært stramt.