Økonomioppdatering 28.10.2022

Foto/ill: Colourbox

Et statsbudsjett som gir trangere rammer til sektoren, kombinert med innstramminger og økte kostnader ved UiB grunnet høye energiregninger, fører til at neste års budsjett blir svært stramt. Vi må gjøre regning med at vår mulighet for innleie av personale til undervsining blir særs begrenset. Det er viktig at pliktarbeid blir benyttet fullt ut og det vil fortsatt være stort fokus på kostnadsreduksjon på undervisningssiden.

Det er besluttet fra MN-fakultetet at det blir midlertidig tilsettingsstopp på alle institutt som omfatter alle pågående tilsettingsprosesser. Det vil si at vi i de neste 2-3 ukene ikke vil kunne ferdigstille pågående tilsettinger. Det vil heller ikke være anledning til å starte nye tilsettingsprosesser. Hensikten er å få oversikt over den  økonomiske situasjonen til fakultetet, spesielt I lys av reduksjonene i statsbudsjett og økte energikostnader.

Vi forbereder en pilot for utarbeidelse av emnebudsjett før jul. I løpet av høsten er det utarbeidet en første versjon av et verktøy (regneark) for emnebudsjettering som nå skal testes ut på 10 utvalgte emner.  Disse vil bli kontaktet i nærmeste fremtid, og det blir organisert en felles gjennomgang av metoden når vi går i gang med piloten.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *