Påminnelse – krav om forhåndsregistrering av reiser

Foto/ill.:
Jonathan Soulé/bioCEED

Vi vil gjerne minne om at alle tjenestereiser skal meldes inn før avreise.  Dette skjer ved at du sender reisesøknad i selvbetjeningsportalen (DFØ). Instituttet foretar ikke noen vurdering av den enkelte reisen, med mindre den medfører økonomiske forpliktelser for instituttet.  Når reisesøknad er sendt, kan dere derfor regne den for godkjent. Retningslinjene for tjenestereiser finner du på UiBs ansattsider om reise.  Der finner du også veiledning for registrering i selvbetjeningsportalen.

Vi minner også om at det er særskilte regler for feltarbeid, tokt og gruppereiser.  Det er oppnevnt reisekoordinatorer for hver faggruppe og for studenter.  Før reisen skal reisekoordinator kontaktes slik at korrekt informasjon blir registrert i forkant av reisen.  Reisekoordinatorene og lenker til gjeldende retningslinjer finner du i BIOs HMS-håndbok:

Feltarbeid: https://mitt.uib.no/courses/11056/pages/felt-slash-field-work

Tokt: https://mitt.uib.no/courses/11056/pages/tokt-slash-research-cruises

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *