Category: HMS

HMS-møte og julesamling tirsdag 5. desember

Kjære alle sammen Velkommen til HMS-møte og julesamling. Her er den foreløpige agendaen for møtet. Det starter kl 12:00 med mingling og kaffe på VilVite store auditorium. Julesamlingen finner sted i kantinen på HIB kl 17:00. Vi vil få servert…

Løypemelding for BIOs arbeidsmiljøundersøkelse

Kjære kolleger, Takk for alle svarene i arbeidsmiljøundersøkelsen. Totalt fikk vi 104 svar, som fordeler seg som vist i grafen under. Vi planlegger en gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen i HMS-møtet i desember, så håper å se mange der.

Støy og eksos fra båt på Marineholmen

Hei alle sammen, UiB har leid ut kaiplass til Boston og båten «Ren havn», et firma som er leid inn av Bergen kommune for å arbeide med utbedringsarbeidet med Store Lungegårdsvannet. Opprinnelig utleieperiode og planlagt arbeid er i perioden oktober…