Category: HMS

Suksess! – Tilbakemelding etter brannøvelsen 10. april

På onsdag, den 10. april, ble det gjennomført en brannøvelse i Thormøhlensgate 53A/B. Øvelsen gikk veldig bra. Jeg anser dette som en felles suksess for hele BIO, eller i hvert fall for alle brukerne av byggene. HMS-koordinator, brukerrepresentanter for brann…

HMS-håndboken i ny drakt

HMS-håndboken til BIO er nå oppdatert og tilgjengelig i nytt format på nettsidene til BIO. HMS-håndbok for Institutt for biovitenskap | Institutt for biovitenskap (BIO) | UiB.

Ny HMS-handlingsplan for MatNat fakultetet

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har vedtatt og publisert ny handlingsplan for Helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø 2024-2026.  Les handlingsplanen her: https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/hms-handlingsplan_mn-fakultetet_2024-2026_0.pdf  

Summary from the BIO info meeting 19.02.24

Agenda ECONOMIC RESULTS 2023 BUDGET 2024 FOLLOW UP WORK ENVIRONMENT SURVEY / MEASURES Accounts 2023 and budget 2024 Our economic results for 2023 is 40,9 mill NOK in accumulated deficit, a reduction of 6 mill compared to last year –…

Bedriftsidrettslaget ønsker nye medlemmer velkommen

Bli med i bedriftsidretten (UBIL) Vil du trene med gode kollegaer? Universitetets bedriftsidrettslag (UBIL) har grupper innen fotball klatring orientering bowling skyting sykling bordtennis svømming Vi ønsker nå nye medlemmer velkommen, og inviterer deg til å bli med! Finn ut…

HMS-handlingsplan for MN fakultetet 2024-2026 – høring

Universitetsstyret godkjente i september utkastet til ny HMS-handlingsplan 2023-2026 for Universitetet i Bergen. Ved det Det matematisk- naturvitenskapelige (MN) fakultetet ble det pekt ut en arbeidsgruppe som skulle lage MN-fakultetets versjon basert på UiB sin sentrale plan.

Kjenner du ditt lokale verneombud?

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. Her har vi en oppsummering av BIOs verneombud med vara. Husk at alle verneombud har taushetsplikt og tar gjerne en prat…