Suksess! – Tilbakemelding etter brannøvelsen 10. april

På onsdag, den 10. april, ble det gjennomført en brannøvelse i Thormøhlensgate 53A/B. Øvelsen gikk veldig bra. Jeg anser dette som en felles suksess for hele BIO, eller i hvert fall for alle brukerne av byggene. HMS-koordinator, brukerrepresentanter for brann og Knut Olav har i fellesskap lagt ned mye arbeid i oppdatering og omorganisering av BIO sin brannbok. Den nye brannboken er tilgjengelig på nettsiden til BIO, BRANNBOK FOR INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP | Institutt for biovitenskap (BIO) | UiBVi har tydeligvis allerede en god tradisjon for å forlate byggene raskt og effektivt (ca. 5 minutter); tidligere tilbakemeldinger og forslag til forbedring handlet om felles ansvar for sjekking av korridorer – det ligger hos alle, ikke bare hos dem som er listet som plassansvarlige – og oppholdssted ved evakuering – kort sagt: utenfor kjøreveien. Alt dette fikk vi til ved denne øvelsen, uten problem! 😊

Jeg er veldig glad for at så mange har fått med seg all denne informasjonen. Det ser ut, at vi som felleskap automatisk har begynt å praktisere gode vaner for evakuering og sjekk av rømningsveier.  Dette er flott å se. Etter denne brannøvelsen opplever jeg at den daglige innsatsen virkelig har lønnet seg. I min rapport til Bjarte Thorsen kunne jeg skrive følgende: «Begge bygningene (A og B) ble evakuert i løpet av 4 minutter (4’10’’) – dette er vår rekord, så langt. (…) Alle områdene ble rapportert av plassansvarlige; ingen rapport manglet. De evakuerte gikk rett til samleplass, stod nøyaktig ved propellen og holdte veien fri for gjennomkjøring. Jeg mener at denne brannøvelse gikk veldig bra

Takk for denne gang!

Elzbieta Petelenz

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *