Category: Formidling

Utlysning av midler til nettverks-og prosjektutvikling for 2023

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet. Søknadsdatabasen vil åpne 1. september 2023.…

Vellykket ConFect symposium 22-23 august

Møtet samlet forskere som bruker både kvantitative og eksperimentelle metoder innen virus økologi og evolusjon fra verden rundt (New Zealand and New Caledonia inkludert😊), og det ble et svært vellykket møte med rom for gode diskusjoner.

Fra sommerens aktiviteter – XXXIV EAVA Congress

Vi setter stor pris på at mange av våre forskere og undervisere fortsetter å være både aktive og aktuelle i sine fagfelt også etter at de er gått inn i pensjonistenes rekker.  Det er sikkert mange som kunne trekkes fram,…

BIO-stipendiat Ragnhild Gya i NRKs Klimavenn

Stipendiat Ragnhild Gya og hennes forskningsprosjekt er tema for episode 3 av årets utgave av NRK-serien Klimavenn. NRKs omtale av episoden: Hva skjer med vegetasjonen når klimaet endrer seg og temperaturen stiger? Kommer lavlandsplantene til å krype helt opp til…

Nytt fra tidsskriftet Naturen

Tidsskriftet Naturen har tildelt Fægriprisen for 2022 til Lars Egil Helseth fra Universitetet i Bergen for artikkelen «Smarttelefonen som utendørs redskap». Artikkelen ligger åpent tilgjengelig for alle ut februar.

Skriv for Naturen!

Er du ph.d.-student ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet? Da er det mange gode grunner til at du bør skrive en artikkel for tidsskriftet Naturen: