Informasjonskanaler ved BIO

Foto/ill: Colourbox

Hei alle,

Vi er et stort institutt, og er avhengige av et sett med informasjonskanaler for formidle informasjon så effektivt og med så lite spam/støy som mulig:

Formidling av informasjon til hele instituttet

Når det gjelder informasjon som skal formidles til hele instituttet er det Bionytt som er den primære kanalen.  Nyhetsbrevet sendes ut hver fredag, hyppig nok til at det aller meste av informasjon kan formidles i rimelig tid.  Dersom dere har informasjon som haster, kan denne sendes til redaksjonen for distribusjon via felles e-post listene.

  • Vi oppfordrer derfor alle til å sende all informasjon som skal deles med hele instituttet til Bionytt-redaksjonen: bionytt@lists.uib.no
  • Redaksjonen vil distribuere hasteinformsjon via e-post om nødvendig
  • Rent privat informasjon vil ikke bli videreformidlet
  • Innleveringsfrist: torsdag kl. 12 for informasjon som skal ut i samme uke

Kommunikasjon innad i en gruppe

Kommunikasjonen innen de enkelte teamene/gruppene i Teams håndteres internt i teamet. Det samme gjelder distribusjon av informasjon på felles e-post lister knyttet til en faggruppe eller spesifikke grupper av ansatte – f.eks. tech-bio og phd listen.  Men generelt oppfordrer vi alle til å

  • Begrense seg til informasjon som er relevant for gruppen
  • Unngå å distribuere privat informasjon i felleskanalene

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *