Hilsen fra instituttet

Hei

Ja, da har jeg vært faggruppeleder i noen uker, og begynner sakte, men sikkert å få et lite overblikk over faggruppens utfordringer samt alle de andre litt mere koselige oppgavene som følger med. Og må si jeg syns litt synd i Are som måtte gi stafettpinnen videre akkurat idet ting begynte å ordne seg. For ikke så lenge siden sto fiskehelsestudiet i fare for å måtte legges ned på grunn av ansettelsesstoppen som fortsatt regjerer ved instituttet. Da det er et profesjonsstudie som skal gi kandidatene retten til å skrive ut medisiner, var det jo litt beklagelig at vi sto i fare for å ikke ha en som kunne undervise i nettopp dette, altså farmakologi. Vi manglet også en bakteriolog, og aller helst en virolog da det er Are som underviser i dette nå, men han snart går av med pensjon.

Men nå ser endelig ting litt lysere ut da vi har fått ansatt to II’er stillinger som skal hjelpe oss gjennom kneika: Sverre Småge fra Cermaq som i skrivende stund strever på for å kunne gi en fullverdig bakteriologiundervisning denne våren samt Marit Bakke fra NMBU som skal ta farmakologien. Og løsningen på virologien har blitt at jeg skal gå i lære og på sikt ta over dette faget.

Vi har også mange gode søkere til fiskehelsestudiet, og håper på et fullt kull til høsten. Vi har også lite frafall, og vi er ganske fornøyde med tilbakemeldingene vi fikk på årets studentundersøkelse, selv om det er ting å ta tak i der. Og med jobben som nå gjøres med emneporteføljen, så ser det ut til at vi kan åpne opp i hvert fall noen av fagene til flere enn bare fiskehelsestudentene, noe som er bra. Og med de store velferdsutfordringene næringen står i i dag, så føles jobben vår veldig meningsfylt: De som ofte snakker fiskens sak er nettopp fiskehelsebiologene!!

Hilsen Aina

***
Aina-Cathrine Øvergård

Leder, Faggruppe fiskehelse

News from the BIO Early Career Researcher Community!

After the success of our two parties last semester, we are excited to keep the momentum going with more events and activities organized by the newly formed BIO Early Career Researcher Community, welcoming PhDs, Postdocs, Forkers, Technicians and all who would like to be involved. The  leadership team (see below) aims to create a space for early career researchers across all BIO groups to connect, share experiences and challenges, and, of course, have fun together. 

Ferie ved Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap følger regler og rutiner som er fastsatt i ferieloven, i Statens to hovedtariffavtaler og i UiB sin medarbeiderhåndbok.

  • Det vil også i år bli begrensninger av overføring av ferie. Instituttet vil på bakgrunn av BIO sin økonomiske situasjon ikke tillate overføring av ferie til 2025. Det kan unntaksvis avtales overføring av ferie, dette vil være begrenset til ferie man ikke får avviklet på bakgrunn av sykemelding eller sykefravær.
  • Ansatte kan ta ut forskuddsferie fra det påfølgende året, tilsvarende det de har opptjent et feriepengegrunnlag for inneværende år (2,083 betalte feriedager per hele måned vedkommende har jobbet), og maksimalt 10 feriedager.

Summary from the BIO info meeting 19.02.24

Agenda

  • ECONOMIC RESULTS 2023
  • BUDGET 2024
  • FOLLOW UP WORK ENVIRONMENT SURVEY / MEASURES

Accounts 2023 and budget 2024

Our economic results for 2023 is 40,9 mill NOK in accumulated deficit, a reduction of 6 mill compared to last year – considerably better than budgeted. The main reason for the reduction in the deficit was yet again an all time high result in funding from external projects and we also managed to keep our running costs at a low level.  On the other hand the increase in salary costs for 2023 was larger than budgeted, and unanticipated lab specific expenditure, losses on a small number of external projects and lower income from lab services contributed negatively.

Nyhetssak fra Universitetsmuseet: Banebrytende forskning med 150 år gammelt blåhvalskjelett

FRA VENSTRE: Tidligere overingeniør Roger Lille-Langøy og professor Anders Goksøyr ved Institutt for biovitenskap ved UiB. Foto: UiB

I et nylig publisert studie i tidsskriftet Conservation Genetics, har forskere ved Universitetet i Bergen (UiB), med viktige prøver fra Universitetsmuseet i Bergen, gjort oppsiktsvekkende oppdagelser om blåhvalens genom (den totale mengden arvemateriale i en celle).

Les mer om forskningen i denne nyhetssaken fra Universitetsmuseet.no, med lenker til nyhetssak i New York times og podcast/intervju med Mark Engstrom fra Royal Ontario Museum.

 

Tor 21. mar. Underviserseminar ved MatNat – PÅMELDING SENEST 23. FEBRUAR

Til alle undervisere ved fakultetet

For tredje gang vil fakultetet og Pedagogisk akademi ønske velkommen til underviserseminar. Underviserseminaret arrangeres 21. mars kl. 08.30 -16.30. Seminaret holdes i UiB Læringsarena i Nygårdsgaten 5.