Økonomioppdatering 27.01.2023

Foto/ill: Colourbox

Gratulerer med et godt gjennomført 2022!

Kjære kolleger.  Gjennom 2022 har vi jobbet hardt med økonomiske tiltak på ulike fronter, deriblant areal, og det har hatt en betydelig effekt. Takk for en solid innsats til alle sammen for at vi har klart å stoppe økningen i underskuddet vårt.

Jukeslapp til den Globale Kunming-Montréal Naturavtalen

Den 19. desember ble Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15) i Montreal. Synes du avtalen og problemstillingen den forholder seg til framstår som kompleks og uoversiktlig? Fortvil ikke! Vigdis Vandvik og CeSAM har laget en «Jukselapp til den Globale Kunming-Montréal Naturavtalen» som gir en glimrende oversikt over strukturen i avtalen og utfordringene den skal forsøke å løse.

ELIXIR webinar om Forskningsrådets vurderingskriterier knyttet til open science

Dear colleagues,
the Research Council of Norway (RCN) has stated that open research will be incorporated into the assessment criteria for Researcher Projects and Collaborative and Knowledge-building Projects on open science practice. This applies to applications with deadline already February 8th, 2023.

A webinar on January 31st  (13.00 CET) from ELIXIR Norway (https://elixir.no) will provide you with information on Open Data and Data Management requirements for these research applications to the RCN.