Innmelding av behov for undervisningsassistanse og gjesteforelesere vår 2023

Som alle vet er det fremdeles stillingsstopp på BIO, så det må søkes om all innleie. Dette gjelder både gjesteforelesere og assistenter til emner til våren.
Ingen kan ansettes før disse er godkjent.

Bruk lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13731253

Frist for å sende inn behov er 16 november 2022. Behov innmeldt etter fristen blir ikke vurdert. Når fristen er ute vil dette sendes til faggruppelederne som så vil fordele pliktarbeidet til PhD’ene. Se rutiner for fordeling og forvalting av PhD studenters pliktarbeid på MittUiB: https://ekstern.filer.uib.no/bio/Informasjon/BIO%20rutiner/Rutiner%20for%20fordeling%20og%20forvalting%20av%20pliktarbeid%20ved%20BIO.pdf

Beate Ulrikke Rensvik

Studieleder

Institutt for biovitenskap (BIO)

Universitetet i Bergen

 

Internal deadline and routines for applications towards NFR call deadline February 2023

If you have plans to apply as coordinator (or partner!) to a NFR call in February 2023 please find the department’s internal deadlines below. Note the 14 December deadline to register your proposal(s) in skjemaker.  If participating in more than one application, please submit a separate entry for each proposal.

Link to Skjemaker:  https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13746046

Økonomioppdatering 11.11.2022

Foto/ill: Colourbox

Budsjett 2023: Det arbeides fremdeles med fordeling av budsjett 2023 på fakultetsnivå, og vi kjenner ennå ikke de endelige tallene. Men som nevnt i denne spalten tidligere forventer vi at budsjett 2023 blir strammere for alle.

Hilsen fra instituttet 11.11.2022

Foto: privat

Hei!

Denne uken kommer en oppdatering fra oss teknikere ved BIO. Mange av oss er for tiden travelt opptatt med flytting av laboratorier. Det er ingen enkel prosess! Det er mye som skal gjøres og mye å ta stilling til. Hvordan ønsker vi å utforme de nye laboratoriene? Hvordan skal de nye arbeidsprosessene bli? Hva gjør vi med alle prøver som har hopet seg opp i skap, kjøleskap og frysere? Hvem eier dem, hva kan kastes og hva må vi beholde? Eller hva med alt utstyret vi ikke trenger lenger? Ofte er det kostbare instrumenter og gjerne fullt brukbare også. Å bare kaste er lite miljøvennlig så vi forsøker gjerne å finne nye eiere internt på BIO eller utenfor. Noe har vi kanskje ikke plass til på laboratoriene, men ønsker å lagre for senere bruk. Hva da med lagerplass, det koster jo også penger.

I tillegg til flytteprosessen så skal hjulene holdes i gang på andre fronter også. Undervisningen må gå som normalt, varer må bestilles, instrumenter må driftes, analyser må utføres, HMS arbeidet kan vi ikke glemme heller. Det er ikke lett å strekke til på alle fronter alltid og av og til blir vi nok litt frustrerte. Heldigvis har BIO en flott teknikerstab som er flinke til å samarbeide. Vi hjelper hverandre og søker etter på gode løsninger på tvers av faggruppene. Teknikerforum er som alltid en fin arena for å utveksle erfaring, diskutere problemer og finne løsninger.

Som sagt, mye som skal gjøres og mye å ta stilling til. En oppfordring til alle på BIO blir derfor: Hjelp til der det trengs, rydd alt du kan av gamle prøver og gammelt utstyr, og vet du om noen som kan ha bruk for noe av det vi ikke trenger lenger så tips oss.

Ønsker dere alle en strålende helg!

Hilde

*****

Hilde Rief Armo

Teknikerrepresentant i ledergruppen

CRISTIN – frist for innmelding av nye kanaler til vurdering 30. november

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registrert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler?

Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering.

Dersom du i 2022 har publisert i ein kanal (tidsskrift, forlag, serie) som ikkje er registrert, må kanalen meldast inn til vurdering.

Vedlikeholdsarbeid på heiser i Bioblokken – Thormøhlensgate 55 fra 21. november

Foto/ill.: Colourbox

Det skal utføres nødvendig fornying  og vedlikehold av heiser i Bioblokken / Thormøhlensgate 55
Automatikk, styring og innvendig i heisstoler skal skiftes og utbedres. Arbeidene vil gjøres på en og en heis.

Heis det pågår arbeid på vil være helt stengt i en periode på 4-5 uker.

Arbeidet starter den 21 november med den ene av de to parallellheiser fra foajeen. På den andre heisen vil arbeid starte over nyttår.