Hilsen fra instituttet – 17.11.2023

Instituttleder Ørjan Totland. Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Dekanen kommer til oss på mandag i neste uke (VilVite, kl 14). En av sakene hun vil fokusere på er nytt navn for fakultetet. Det er spennende og jeg synes det kan være greit å vurdere et nytt navn som på en enda bedre måte reflekterer fakultetets faglige aktivitet. Saken kommer på høring til instituttet i disse dager.

En annen sak som vil påvirke BIO og hele resten av vår sektor er nytt finansieringssystem. De fleste av dere har sikkert fått med dere at det vil bli enda større vekt på vår utdanningsaktivitet i belønningsdelen av finansieringsmodellen som fordeler midler til universiteter. Det skal nå igangsettes en prosess internt på UiB som skal se på hvilke komponenter som skal tas inn i den videre fordelingen av midler nedover til fakultet og institutt (her står institusjonene fritt til å velge sine egne modeller). I utgangspunktet synes jeg det er dumt at den nye modellen på institusjonsnivå ikke inkluderer incentiver rettet inn mot vår forskningsaktivitet (publiseringspoeng, uttelling fra eksternfinansiering). Per nå er jeg uskikker på hvordan et insentivsystem som bare fokuserer på vår utdanningsaktivitet vil slå ut reint økonomisk for BIO. Hvis vi greier å bedre gjennomføring hos våre studenter (og det bør vi!), kan det ha en positiv effekt. Vi kommer absolutt tilbake til denne saken.

Jeg minner om frist for påmelding til vår HMS-dag og julebord (5 desember) som er den 26 november. Meld dere på og ta del i fellesskapet!

PhD/post doc gruppen arrangerer juleavslutning (party) den 1 desember. Alle er invitert. Se flyer under her for mer info og påmelding. Jeg håper mange finner tid.

Sist men ikke minst håper oppfordrer jeg de som har anledning til å stikke innom postersesjonen som går av stabelen på VilVite tirsdag 28. november.

Jeg ønsker dere alle en god og avslappende helg.

Hilsen Ørjan

Ny medarbeider – Mika Helene Kirkhus

Foto: privat

Mika Helene Kirkhus, stipendiat

Hi, I am Mika, and I just started my PhD with Vigdis Vandvik (UiB) and Håvard Kauserud (UiO), as part of the DURIN project. I am staying at UiO until the summer of 2024 to learn more about fungal metabarcoding with the «Oslo Mycology Group», which is a major part of my project. Next autumn I will move to Bergen to be part of the research group «Between the Fjords».

Støy fra arbeidsbåt – Trenger du et stille(re) kontor i en periode?

Foto/ill: Colourbox

Selv om det er gjort ulike tiltak for å redusere støyen fra arbeidsbåten som ligger ved kaien mellom TM55 og 53, er det fremdeles en del som har betydelige støyplager på kontorene sine.  Dersom støyen er så plagsom at du trenger et roligere kontor i en periode, ta kontakt med resepsjonen for å få tilvist en alternativ kontorplass i administrasjonsarealet.

Tir 28. nov. Student Poster Symposium ved BIO – Autumn 2023

Everyone is warmly welcome to the student poster symposium for the following BIO-courses:

  • BIO250 Palaeocology
  • BIO201 Ecology
  • BIO300A Academic Writing
  • MOL231 Project in Molecular Biology
  • BIO299 Research Practice in Biology

All posters will be on display in the mezzanine area of VilVite from 12:00 – 15:45

Students will be giving one-minute-presentations of their posters in the Auditorium at VilVite.

All posters will also be available online on bioPITCH (biopitch.w.uib.no )

Søk om støtte til nordisk eller baltisk samarbeid – Nordplus

 

20191029 Nordiska Rådets session i Stockholm. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Nesten ti millionar euro ligg i potten når vi no lyser ut midlar i Nordplus-programmet. Nordplus består av fem delprogram som til saman dekker heile utdanningssektoren.

Føremålet med Nordplus er å støtte tiltak som styrker og utviklar det nordiske og baltiske utdanningssamarbeidet. Du kan få støtte til samarbeidsprosjekt, nettverksbygging og mobilitet.

Søknadsfrist: 1. februar 2024.

Les meir og søk om midlar

Genterapi i Biotekpodden

Hva er egentlig genterapi? Hvordan virker genterapi? Og hvorfor er genterapi så dyrt?

Molekylærbiolog Caroline Bianchi Strømme og lege og medisinsk etiker Eirik Joakim Tranvåg snakker om genterapi i denne episoden av Biotekpodden.

Programleder: Mette Risa, kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet.

Hør episoden

Ons 6. des. Konferanse om norskundervisning på UiB og handlingsplan for norsk fagspråk

Universitetet i Bergen arrangerer 6. desember seminaret Norskkompetanse i akademia – frå ord til handling. Bakgrunnen for seminaret er forslaget fra regjeringen om å forskriftsfeste krav om norskkompetanse for undervisere og doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Du finner mer informasjon og lenke til påmelding her.

Hilsen fra instituttet – 10.11.2023

Foto: UiB/privat

Denne uka er jeg og flere andre i gruppa på møter i Tyrkia og Tromsø. Slike møter, seminarer og konferanser med tilhørende lange reiser kan være viktig og nødvendig, men tar mye tid og koster mye penger. Det er et tankekors at vi i økonomiske trange tider bruker mye penger på reise og hotell. Vil derfor slå et slag for bruk av egne og lokale fasiliteter. For mindre møter er Marinbiologisk stasjon på Espegrend et utmerket alternativ (det er 20 enkeltrom på internatet), litt mer jobb for vertskapet (oss), men i sum bedre og billigere enn reise + hotell.  Oppfordringen er derfor at i den grad vi kan holde møtene hjemme og i egne lokaler så bør vi gjøre det. Det vil være vinn-vinn for økonomien både prosjektene og BIO, og for UiBs klimaregnskap.

Forrige uke ble instituttlederstillingen etter Ørjan lyst ut. Hvem som få jobben vil være ekstremt viktig for BIO sin framtid. Det er fakultetet, ikke BIO, som ansetter og det kan hende de foretrekker en som er glad i «utfordringer» og skal drive omstilling på fakultetets premisser, ikke en som vil slåss for BIO på BIOs premisser. Skulle jeg gi et råd til vedkommende som tilbys stillingen så måtte det være at hen ber om gjeldssanering før ansettelse for å kunne starte med blanke ark og lede BIO inn i framtiden.

Snart kommer budsjettet for 2024. Det blir spennende, men jeg er usikker på om det er noe å glede seg til – vi får se. Vi har en ny autoklav på topp på utstyrslisten, hvis ikke den finansieres vil det bli problemer for alle som er avhengig av sterilt utstyr på HIB. Vi venter også på resultatet av bioevalueringen (EVALBIOVIT). Også det blir spennende. Er ganske sikker på at vi har gjort det bra, men lurer veldig på hva evalueringen skal brukes til og hvilke (økonomiske) konsekvenser den får for oss.  Er det Matteus-prinsippet om at de som har og er flinke skal få mer, eller et mer sosialdemokratisk prinsipp om å tilgodese de svake for at de skal bli bedre?

Gunnar

***

Gunnar Bratbak

leder Faggruppe mikrobiologi