Hilsen fra instituttet 2.11.2022

Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Som det ble informert om i forrige utgave av BIOnytt har fakultetet innført en midlertidig pause (2-3 uker) i alle tilsettingsprosesser for alle institutter på fakultetet. Hovedbakgrunnen er en allerede anstrengt økonomi på fakultetet sammen med kutt i bevilgninger i forbindelse med statsbudsjettet og økte energikostnader. Dette gjør selvsagt ikke den økonomiske situasjonen på BIO enklere. Vi er så vidt i gang med budsjettering for neste år, og vi må være forberedt på at handlingsrommet vårt vil være minst like begrenset som det har vært i år. Dette betyr at stillingsstoppen på BIO vil vedvare, vi må være enda mer restriktive i forhold til pengebruk inn mot undervisnings- og laboratoriedrift, og vi nå fokusere enda mer på å sikre full inndekning av instituttets kostnader knyttet til eksternfinansierte prosjekter, spesielt gjennom korrekt og konsekvent bruk av frikjøp (arbeidstidskostnad) og leiested (vitenskapelig infrastruktur). Vi kommer selvsagt tilbake med mer informasjon om den økonomiske situasjonen for neste år når vi vet mer.

Vi er oppi mange utfordringer for tiden, med stillingsstopp, arealreduksjon og flytting, begrensede driftsmidler inn mot undervisning, osv. jeg skjønner at det kan være frustrerende. Samtidig vil jeg berømme alle for at dere er så løsningsorienterte og fokuserte på å bidra. Uten den positive innstillingen og konstruktive holdningen dere har ville dette vært langt vanskeligere å få til. Tusen takk til dere alle. Jeg er som alltid optimist, men vet at vi har en stor oppgave foran oss.

Ha en god helg.

Hilsen Ørjan

***

Ørjan Totland

Instituttleder

 

BIO i Pepperkakebyen!

På bildet: Faezeh Mohammadi, Elsa Denker, Pavinee Nimmongkol, Lindsey Moore, Christiane Trösse og Heidi Kongshaug

Årets bidrag fra Instituttet til Pepperkakebyen er avlevert. Motivet er denne gang er Thormøhlensgate 53 a+ b, også kjent som Biologen.

Hilsen fra instituttet – 28.10.2022

Foto: UiB/privat

Nå er det travle tider! Biofagevaluering, 5 års evaluering av masterprogram og flytting av laboratorier og kontorer, samtidig som vi skal holde driften og undervisningen gående og tenke på neste søknadsrunde i NFR og EU.

Greit nok at vi skal evalueres, det jeg ikke begriper er at vi skal rapportere inn det vi allerede har rapportert inn i andre sammenhenger. Vi publiserer åpent, legger inn i Cristin, oppdaterer web sider og rapporter til NFR og EU. I tillegg skal vi vurdere og reflektere over egen innsats om den er god nok og sammenligne oss selv med de vi anser som best i hele verden – selvros er velros. Alt finnes på nettet, skulle være nok å oppgi en liste med navn og ORCID så kunne de selv finne ut om det vi leverer er bra eller ikke.  Dessuten, hva skal evalueringen brukes til? Skal de flinke få mer for fordi de er flinke og de dårlige mindre fordi de er dårlige. Eller skal de dårlige får mer for å kunne bli flinkere og de flinke mindre fordi de ikke trenger mer? Hadde vært greit å vite før vi skryter på oss for mye.

Hørte nylig en kommentar om at lederartiklene til Ørjan er positive og optimistiske, mens de vi faggruppeledere skriver bare er syting og klaging. Skal derfor fokusere på det positive heretter.  Stor takk til den tekniske staben. De har virkelig tatt høstens utfordringer inn over seg.  Mye av arbeidet med organisering og flytting tilfaller dem, og jeg er inderlig glad for at dere tar initiativ og ansvar og organiserer dere selv og arbeidet til alles beste. Min formaning til alle andre er at dere stiller opp og når det skal ryddes, bæres og flyttes og ikke minst når det må avgjøres om gamle prøver og utstyr ingen bruker kan kastes. Å «se på det neste uke» holder ikke, det må gjøres nå!

I forrige uke skrev Ørjan at Anne Marit Blokhus skal ha deltidsjobb på BIO framover. Det tror jeg kan være en veldig god hjelp for toppledelsen på instituttet. Med 300 ansatte er det ikke mulig for de to i toppledelsen å rekke over alt, følge opp alle saker og fatte beslutninger om stort og smått. Kanskje det ligger en liten innrømmelse fra fakultetsledelsen om at omorganiseringen av administrasjonen ikke bare var av det gode for et så stort institutt som BIO?

Og så en liten gladmelding til slutt: Ett av prosjektene vi er med i, MOSAiC, har fått “The Arctic Circle Prize” for sitt bidrag til forskning i Arktis. Dette er tredje gang prisen deles ut, tidligere prisvinnere er ingen ringere enn Ban Ki-moon og John Kerry. Ikke dårlig! Gratulerer til oss selv!

 

God helg.

Gunnar

***

Gunnar Bratbak

leder for Faggruppe mikrobiologi

Økonomioppdatering 28.10.2022

Foto/ill: Colourbox

Et statsbudsjett som gir trangere rammer til sektoren, kombinert med innstramminger og økte kostnader ved UiB grunnet høye energiregninger, fører til at neste års budsjett blir svært stramt.