Category: Nyheter fra UiB

UiB fraråder TikTok og Telegram

UiB følger anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med hensyn til bruk av TikTok og Telegram, og fraråder at disse applikasjonene installeres på tjenesteenheter. Med tjenesteenheter menes mobiltelefoner, nettbrett eller datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Oppretter stipend for grønne masteroppgaver

Gjennom Klimafondet kan studenter på alle fakulteter ved UiB søke om det nyopprettede stipendet Grønn master. Målet med stipendet er å inspirere studenter til å skrive masteroppgave om klima, miljø og bærekraft. Les hele saken i PåHøyden: https://pahoyden.no/baerekraft-klimafondet-klimanoytralt-uib/oppretter-stipend-for-gronne-masteroppgaver/125864