Category: Nyheter fra BIO

Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO, Marineholmen RASLab og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB høstsemesteret 2022

Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. august. https://mitt.uib.no/courses/11056/files/4380549/download?download_frd=1Søknadsskjema: Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her: http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs Søknader til…

Friday 26. August. PhD trial lecture, Ferenc Tibor Kagan

Title: Molecular mechanisms of dosage compensation in Drosophila and mammals Evaluation Committee: Professor Eric Thompson, Associate Professor Gyri Teien Haugland, Professor Fabian Rentzsch Time and place Friday, 26th Aug at 10:15, Zoomwebinar https://tinyurl.com/2p9ekhu4 All are welcome

Hilsen fra instituttet

Hei Alle, Velkommen tilbake etter sommerferien. Håper den har vært god til tross for litt miserable værforhold her vest. Det er framdeles litt stille og rolig i gangene, men fra nest uke braker det løs med semesterstart. Til tross for…

BIO ekspedisjonen uke 25-26-27

I ukene 25-26 og 27 vil BIO ekspedisjonen ha redusert bemanning. Den enkelte faggruppe må selv organisere seg imellom slik at pakker blir hentet når Claudia ikke er fysisk tilstede i ekspedisjonen.

Hilsen fra instituttet – 17.06.2022

Hei Alle, Mandag og tirsdag denne uken var det lærersamling, organisert og finansiert av bioCEED. Jeg var med og sitter igjen med mange inntrykk. Det kanskje viktigste er at det var veldig inspirerende å se så mange engasjerte kolleger som…

Alumnustreff – Gjensyn Jahnebakken

Alumnus treffet 21.mai 2022 hadde som føresetnad å samla så mange som mogeleg av dei som vart Cand. real eller Cand. scient. i åra fram til Instituttet vart flytta frå Jahnebakken 5 og til Marineholmen. Om lag 180 personar var…

Resultat instituttrådsvalg 2022

Resultatet av valg av representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) og gruppe D (studenter) er  ble kunngjort 30.05.2022.  På valgsiden kan du lese mer om de valgte representantene.  Valgresultatet er som følger:

Hilsen fra instituttet – 2. juni 2022

Hei dere, Nå er det hektisk for oss alle; så hektisk at det noen ganger glipper. Det medførte at vi plutselig fikk veldig dårlig tid på oss til å melde inn forskningsgrupper til NFR sin kommende BIOfag-evaluering. Jeg skulle ønske…