Month: februar 2023

Hilsen fra instituttet 3.3.2023

De fleste er vel nå klar over at forskningsstrategien til BIO i de kommende 10 år (?) er satsing på fagområder gjennom pensjoneringer, dvs den enkelte forsker som ikke pensjoneres vil få mulighet til å satse på langt flere fagområder…

Oppretter stipend for grønne masteroppgaver

Gjennom Klimafondet kan studenter på alle fakulteter ved UiB søke om det nyopprettede stipendet Grønn master. Målet med stipendet er å inspirere studenter til å skrive masteroppgave om klima, miljø og bærekraft. Les hele saken i PåHøyden: https://pahoyden.no/baerekraft-klimafondet-klimanoytralt-uib/oppretter-stipend-for-gronne-masteroppgaver/125864 

Insentivordning for studiekvalitet

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Søknadsfrist i 2023 er 24.mars I 2023-potten ligger det kr 1,250 000 som inkluderer 100 000 til årets Uglepris. Søknadsfristen er 24.mars for…

Tilskotsordningar for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning

HK-dir lyser ut til saman 196,8 millionar kroner til to tilskotsordningar for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning over heile landet. Fagskular, universitet/høgskular og studiesenter kan søkje. Søknadsfrist: 14. april 2023 innen kl 12:00 Les utlysningen: https://hkdir.no/program-og-tilskot/tilskotsordningar-for-aa-styrke-tilgangen-paa-fleksibel-og-desentralisert-utdanning

UIB IDÉ – Har du ein god idé? Søk støtte.

UiB idé gir tilsette og studentar mogelegheit for å søkje støtte til gode innovasjonsidear, som må utviklast og testast før dei blir utvikla vidare. Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner for forskarprosjekt, og 100 000 kroner for studentprosjekt. Søknadsfrist er…