Category: Administrativ info

Suksess! – Tilbakemelding etter brannøvelsen 10. april

På onsdag, den 10. april, ble det gjennomført en brannøvelse i Thormøhlensgate 53A/B. Øvelsen gikk veldig bra. Jeg anser dette som en felles suksess for hele BIO, eller i hvert fall for alle brukerne av byggene. HMS-koordinator, brukerrepresentanter for brann…

Rapport fra teknikerkartlegging 2023 – høring

Arbeidsgruppens rapport med vurdering av dagens organisering og forslag til prosess for fordeling av teknisk støtte er nå klar og kan leses her: https://mitt.uib.no/files/5802527/download?download_frd=1  (N.B. Du må være innlogget i mitt.uib.no for å kunne åpne filen.) Vi inviterer med dette…