Category: Administrativ info

1 million til studentprosjekt frå Innovasjon Norge

Hei! Innovasjon Norge har lyst ut finansiering av opptil 1 million kroner for oppstartsprosjekt gjennom  Stud-ENT, og vi håper det er mange på og rundt UiB som kan tenkje seg å søkje. Det er ope for både master-, profesjons- og…

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025. Søknadsfrist 22. mars

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre UiB-forskere som ønsker en akademisk karriere. Utlysningen og søknadsskjema til Momentum 2024-2025 er nå åpen og tilgjengelig: https://www.uib.no/nb/foransatte/167608/utlysning-av-momentumprogrammet-2024-2025  Søknadsfrist for kandidater til programmet er 22. mars.