Category: Administrativ info

Summary from the BIO info meeting 19.02.24

Agenda ECONOMIC RESULTS 2023 BUDGET 2024 FOLLOW UP WORK ENVIRONMENT SURVEY / MEASURES Accounts 2023 and budget 2024 Our economic results for 2023 is 40,9 mill NOK in accumulated deficit, a reduction of 6 mill compared to last year –…

Ny medarbeider – María Fernández

Hello! My name is María Fernández and I come from Vigo, a city located in the north of Spain and famous for its fishing industry. I just started as a postdoctoral researcher in the Environmental Toxicology group, as a part…

Bedriftsidrettslaget ønsker nye medlemmer velkommen

Bli med i bedriftsidretten (UBIL) Vil du trene med gode kollegaer? Universitetets bedriftsidrettslag (UBIL) har grupper innen fotball klatring orientering bowling skyting sykling bordtennis svømming Vi ønsker nå nye medlemmer velkommen, og inviterer deg til å bli med! Finn ut…

Midler til mobilitet av forsker til/fra Montpellier

Universitet i Montpellier – som er en av UiB partnere i CHARM-EU alliansen – lyser ut midler til mobilitet av forsker. Dette gjelder mobilitetsopphold inn og ut og søkere fra universiteter i CHARM-EU alliansen vil bli prioriterte. Dette kan være en fin mulighet…

UiB: Utlysing av Erasmus OS-midlar for vårsemestret 2024

Studieadministrativ avdeling (SA) lyser ut OS-midlar (Organisational Support) for vårsemesteret 2024. OS-midlane blir generert av mobilitet gjennom Erasmusprogrammet og blir nytta til tiltak som vil fremje internasjonal studentmobilitet med god fagleg forankring ved UiB.