Man 6 mai, Forskningsrådet. Dialogmøte om etablering av et europeisk innovasjonsnettverk for vann-, marine og maritime sektorer og økosystemer.

Hei!

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse inviterer til et dialogmøte i forbindelse med at The European Institute for Innovation and Technology (EIT) planlegger utlysning av et nytt Knowledge and Innovation Community (KIC) med tema vann, marine og maritime sektorer og økosystemer. Utlysningen planlegges til første kvartal 2025.

Dato og tid: Mandag 6. mai kl 10.00-13.00 (lunsj blir servert)

Sted: Forskningsrådets møtesenter, Lysaker

Program og påmelding (både in-person og on-line): Dialogmøte om etablering av europeisk innovasjonsnettverk for vann, marine og maritime økosystemer og sektorer (forskningsradet.no)

EIT vil etablere sitt 10.  kunnskaps – og innovasjonsnettverk med tema vann, marine og maritime sektorer og økosystemer.  En KIC er et langsiktig nettverk blant høyere utdannings organisasjoner, forskningsinstitusjoner og næringslivet med formål å skape en bærekraftig blå og sirkulær økonomi basert på sunne ferskvann og bærekraftige marine økosystemer. For tiden dannes det konsortier på europeisk nivå, og det er viktig å diskutere på tvers av aktører i de norske økosystemene for innovasjon hva våre interesser er og hvordan vi kan posisjonere oss.

 

Med vennlig hilsen

 

Julie Christiansen

Spesialrådgiver | Internasjonalt samarbeid

 

NCP EIT

På vegne av Norges forskningsråd og Innovasjon Norges felleskontor for Horisont Europa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *