Category: Faglig infrastruktur

Sekvenslaben er stengt i 2-3 uker

  Sekvenseringslaben vil dessverre fortsatt være stengt i anslagsvis 2-3 uker, til ca. 20. september. Gyri Teien Haugland kan kontaktes dersom noen trenger informasjon om alternative raske og rimelige løsninger.

Prosedyre for søknader om tokt i 2024

Søknadsportalen for tokttid på Havforskningsinstituttets fartøy er åpnet. Søknadsfrist for fartøytid er 25. august 2023. Frist for prioritering og godkjenning er 1. september 2023. Vedlegg 1 – informasjon om søknadsprosedyre Vedlegg 2 – brukermanual for søknadsportalen  

Bruk sekvenslaben!

BIO har sin egen sekvenseringslab for Sanger-sekvensering.  Denne er nå lokalisert i 2. etasje av Biologen, A-blokken – i korridoren ved siden av administrasjonen: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2&center=5.332266,60.380696&zoom=18&campusid=340&sharepoitype=poi&sharepoi=1000723342