Bruk sekvenslaben!

Foto: Colourbox

BIO har sin egen sekvenseringslab for Sanger-sekvensering.  Denne er nå lokalisert i 2. etasje av Biologen, A-blokken – i korridoren ved siden av administrasjonen:

https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2&center=5.332266,60.380696&zoom=18&campusid=340&sharepoitype=poi&sharepoi=1000723342

Priser og praktisk informasjon om tjenesten finner dere på Sekvenslabens hjemmeside: https://www.uib.no/en/seqlab

For mer informasjon og spørsmål ta kontakt med Bjørg Flatekvål (bjorg.flatekval@uib.no tlf 45 24 79 16).

Tjenesten er først og fremst tilpasset analyser av små til middels store antall prøver (fra noen få og opp til 4-500 prøver).  Vi kan normalt tilby betydelig kortere analysetider enn komersielle aktører.  Det er viktig at de av dere som har behov for denne typen analyser benytter sekvenseringslaben fordi videre drift av laben hele tiden må vurderes opp mot i hvilket omfang tjenesten blir brukt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *