Hilsen fra instituttet

Instituttleder Ørjan Totland. Foto: Eivind Senneset, UiB

Hei dere,

Aller først; gratulerer så mye til Gyri, Mari og Alistair med nye FRIPRO-prosjekter. Det er fantastisk bra og imponerende. Jeg er veldig glad på deres og BIO sine vegne.

Dernest; instituttrådet vedtok langtidsbudsjett for perioden 2025-2029. Det viser at i 2029 er vårt underskudd nede på 6 mill. Selv om det er mye usikkerhet rundt vår økonomiske utvikling er dette svært gledelig og det viser at vi er på rett vei og at det harde og utfordrende arbeidet vi alle har gjort de siste årene har gitt resultater. Det er noen viktige forutsetninger i langtidsbudsjettet: 1) vi har framdeles stillingsstopp gjennom hele perioden, 2) vi har budsjettert med at vi øker vår inntekt gjennom studiepoengproduksjon, studentgjennomføring og nye fullfinansierte studieplasser, 3) vi har budsjettert med en forsiktig økning i inntekter fra eksternfinansierte prosjekter, 4) vi har budsjettert med en veldig forsiktig økning i grunnbevilgningen, 5) driftsutgifter holdes på et «forsvarlig minimum». Selv om det alltid er usikkerhet i et slikt langtidsbudsjett, mener jeg det er realistisk. Men det forutsetter altså at vi ikke øker våre lønnsutgifter, at vi greier å hente ut fordeler med ny finansieringsmodell (som har enda større vekt på vår utdanningsaktivitet) og at vi greier å opprettholde vår aktivitet på eksterne prosjekter på dagens nivå. Dette blir viktige prosesser i årene framover.

Til sutt; dette blir siste BIOnytt før sommerferien. Tusen takk til dere alle for veldig god innsats for felleskapet på BIO ila vårsemesteret. Det er en stor glede å observere alt dere gjør til beste for BIO, våre studenter og for forskningen og formidlingen som bidrar sterkt til samfunnets kunnskapsbehov.

Riktig god sommerferie. Jeg gleder meg til vi ses igjen i august.

Hilsen Ørjan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *