Month: desember 2023

Oppsummering allmøtet tirsdag 12. desember

Dear all, Here follows a summary of this year’s last BIO info meeting at VilVite. Head of department Ørjan Totland presented the measures from our action plan which were highlighted in leader group discussion, highlighting the following measures:

Informasjon om ombygingsarbeider i Thormøhlensgt 53B

I januar starter Eiendomsavdelingen med ombyggingsarbeid i våre tidligere arealer, som vi avhendet desember 2022. Universitetsmuseet skal inn i arealene, og arbeidet med å tilpasse arealene til dem starter i januar 2024. EIA starter med arealer i første og fjerde…

Rapport fra årets lærersamling på Voss

Årets lærersamling – den niende i rekken, gikk av stabelen på Voss 30/11-1/12 med om lag 50 deltakere. Vil du vite mer, så les gjerne denne oppsummeringen fra bioCEED: 9th Annual BIO Teachers’ Retreat

Oppsummering fra vernerunden 2023

HMS-vernerunden ble gjennomført etter oppsatt timeplan. Som tidligere år ble det sendt ut to spørreskjema i forkant av vernerunden, ett for kontorer og det andre for laboratorier. Totalt ga 53 personer tilbakemelding på kontorer og 22 personer for laboratorier. Vi…

Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet vårsemesteret 2024

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2023/24 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre undervisningsmobilitet og vi lyser nå ut ca 24 mobiliteter for…