Oppsummering fra vernerunden 2023

HMS-vernerunden ble gjennomført etter oppsatt timeplan. Som tidligere år ble det sendt ut to spørreskjema i forkant av vernerunden, ett for kontorer og det andre for laboratorier. Totalt ga 53 personer tilbakemelding på kontorer og 22 personer for laboratorier. Vi tar sikte på å gjennomføre vernerunde for Algepiloten på Mongstad i januar 2024.

 

Dato Tidspunkt Areal
Tirsdag 7. november 09.00-11.30 A-blokken1-3 etg
Fredag 10. november 09.00-11.30 B-blokken : 1-3
Tirsdag 14. november 12.00-15.00 B-blokken: 4 og 5.etg
Tirsdag 21. november 09.00-11.30 BIO-blokk: 3 etg
Fredag 24. november 0900-11.30 Bio-blokk: LC-MS lab, 4+ 5 etg
Tirsdag 28. november 12.30-15.00 Bio-blokk: 1.etg A-blokken 4.etg
Torsdag 7. desember 0900-12.30 Espegrend
Fredag 8. november 09.00-12.30 Austevoll, Elevmuslingprosjektet
Januar 2024   Algepiloten på Mongstad

 

De som opplever problemer med temperatur, mangelfull belysning eller ventilasjonsstøy på kontorer blir oppfordret til å melde dette inn til LYDIA. På denne måten kan dere selv avtale tidspunkt for befaring. Noen opplever støy fra fellesarealer utover normal lunsjtid, så vi vil igjen oppfordre alle til å vise hensyn ovenfor personer på nærliggende kontorer. Ta kontakt med Jarle om du mangler datamus eller hodetelefoner.

På vernerunden på laboratoriene hadde vi fokus på ryddighet, gassflasker og sjekket alderen på slanger tilkoblet brenngass. Til informasjon, så skal slanger til brenngass skiftes hvert 5 år. De fleste har slanger fra 2021, mens slanger som er tilkoblet LAF benker var fra 2019. På laboratoriene var det generelt god orden, og ingen avvik ble registrert. Det er trangt om plassen på flere laboratorier og lagermuligheten er begrenset. Så langt det lar seg gjøre er det ønskelig at det ikke plasseres esker på overskap og på gulvet. Dersom det allikevel er nødvendig å oppbevare esker på overskapene så bør man sørge for at det kun lagres lette gjenstander som engangsplast, og ikke tyngre gjenstander.

På vernerunden ble følgende påpekt

  • Desikator med blå silica gel. Blå silica gel inneholder koboltklorid som kan forårsake kreft ved innånding (H350i). Det er derfor ønskelig at alle som har blå silica gel erstatter dette med orange silica gel som ikke er helseskadelig. Blå silica gel skal håndteres som farlig avfall og deklareres med avfallsstoffnummer 7091 (uorganiske salter og annet fast stoff).
  • Åndedrettsvern. Åndedrettsvern (hel eller halvmaske med tilkoblet filter) bør oppbevares i lukket beholder for å ta vare på filteret. For mer informasjon om riktig bruk av åndedrettsvern, se HMS-portalen og filterguiden til 3M.
  • Fryselagre og kjølelagre spesielt i A- og B-blokken er overfylt. Vi oppfordrer derfor brukerne å sette av tid til en opprydning av eldre prøvematerialer.
  • Responsen på spørreskjemaet for laboratorier viser at vi må å øke bevisstheten til ansatte og studenter rundt det nye stoffkartoteket til UiB. Det er spesielt viktig at alt arbeid med registreringspliktige kjemikalier blir registrert i eksponeringsregisteret som er tilgjengelig i det nye stoffkartoteket. Alle kjemikalier som er merket med H340, H350 og H350i, krever registrering. Se HMS-portalen for mer informasjon om stoffkartoteket og eksponeringsregisteret.

Alle ansatte kan logge seg inn på stoffkartoteket ved bruk av FEIDE pålogging. Bruk linken til stoffkartoteket, https://stoffkartotek.uib.no/ , for å få tilgang på datablader, risikovurderinger og informasjon om hvor ett kjemikalie er lokalisert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *