Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet vårsemesteret 2024

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2023/24 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre undervisningsmobilitet og vi lyser nå ut ca 24 mobiliteter for vårsemesteret 2024.

Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fahttp://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitetgkoden. Undervisningsoppholdet må vare minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises minst åtte timer.

Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet

Som undervisningsmobilitet regnes også deltakelse som underviser i Blended Intensive Programmes (BIP).

Fristen for å søke om Erasmus-stipend til undervisningsutveksling er 15. januar. Hvis vi mottar mange søknader vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmusstøtte.

Gjennomsnittlig stipend er 800€ per mobilitet, tilsvarende en ukes opphold. Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 23/8065. En ferdig utfylt Mobility Agreement (vedlagt) signert av alle tre parter kan også brukes som søknad.

Vi ber med dette fakultetene om å spre denne informasjonen videre til sine ansatte på institutt og sentre. Ta ellers gjerne kontakt med koordinator Helge Bjørlo ved Studieavdelingen. Vi stiller gjerne på møter for å informere om Erasmus undervisnings- og ansattutveksling.

Utlysing av Erasmus+ undervisningsmobilitet for vårsemesteret 2024: Utlysing av Erasmus+ undervisningsmobilitet for vårsemesteret 2024.PDF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *