Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB vårsemesteret 2024. SØKNADSFRIST 20. JANUAR

Foto: BIO, Heikki Savolainen, Eivind Senneseth, Marineholmen RASLab

Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. januar.

Søknadsskjema: https://mitt.uib.no/courses/11056/files/5646600/download

Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her: http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs

 

Søknader til Mattilsynet (FOTS) om tillatelse til å utføre forsøk med dyr, må være innsendt senest 3 måneder før forsøkstart.

 

Det er brukerbetaling for tilgang og aktivitet på forsøksdyravdelingen i 1. etasje T55 og levendeavdeling 1. etasje T53A. 50 % av estimert brukerbetaling betales inn før forsøket settes i gang, resterende beløp beregnes og innbetales etter forsøket er avsluttet. Brukerbetalingen skal gå til drift, vedlikehold, oppgradering og innkjøp av forbruksmateriell på avdelingene.

Alle søkere må oppgi finansieringskilde. Det må også føres på merknad, dersom brukerbetaling skal faktureres eksterne prosjekter.

 

Priskategorier for brukerbetaling BIO forsøksdyravdeling T55 og levendeavdeling T53A:

Brukere Priskategori Fast/mnd. m2/mnd.
Intern, master og PhD uten prosjektfinansiering 1 630,- 125,-
BIO med prosjektfinansiering 2 2700,- 270,-
Eksterne 3 6000,- 600,-
Eksempel: Klimarom 10 m2, priskategori 2: 2700,- + (10 m2 X 270,-) = 5400,-/mnd.

Ferskvann: kr. 6,34 eks. mva. pr. m³.

Desinfeksjon av avløpsvann: kr. 9,34 eks. mva. pr. m³

Sjøvann: kr. 1,81 eks. mva. pr. m³

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *