Hilsen fra instituttet – 12.1.2024

Ja, da er vi allerede godt i gang med nytt semester og studentene har søkt på de ulike emnene vi skal undervise nå i vårsemesteret. Emneansvarlige har allerede laget detaljerte timeplaner og organisert undervisningen med bidrag fra de ulike foreleseren for å få bredden og den faglige dybden. I alt skal det undervises 39 emner dette vårsemesteret og det er en stor kabal som skal på plass disse dagene i begynnelsen av semesteret. Etter en kort peptalk med Beate, viser det seg at BIO i alt har ca 600 studenter som skal ta emner hos oss dette semesteret. Dette fordeler seg på ca 300 bachelor studenter, 127 masterstudenter, 109 studenter på profesjonsstudier i fiskehelse og 88 studenter på siv.ing. studie i havbruk. Over halvparten av kursene har flere søkere enn det er plass til. Og på mandag skal vist det endelige opptaket være klart på Mitt UiB. Så selv om mange studenter forsvinner ut på bachelornivå, har vi et stort antall som skal bli undervist, veiledet og som skal få prøve seg som forskere. For å få alt dette på plass gjøres det en kjempestor jobb, ikke minst fra studieseksjonen, underviserne og kursassistenter.

For faggruppen Miljø- og havbruks biologi vil 2024 bli et veldig spennende år, hvor vi skal få samlet hele faggruppen i 3. etasje på BIO-blokken. Når dette skjer er ikke helt avklart, men det blir først etter at NORCE har flyttet opp i 5. etasje i BIO-blokken. Deler av NORCE har allerede flyttet til deres lokale i Nygårdsporten etter å ha vært samlokalisert med oss i nesten 10 år i forbindelse med det felles SFI-prosjektet CtrlAqua. Mangen av våre studenter og ansatte har hatt tilgang til og god nytte av deres instrumentering gjennomen en felles bruk av instrumentene som finnes i 3. etasje i BIO-blokken. Nå blir mange av disse instrumentene flyttet til Nygårdsporten og vi har en stor oppgave fremfor oss i å prøve å finne midler til og erstatte denne instrumenteringen, for å kunne får laboratoriene opp å gå på en tilfredsstillende måte

 

Ha en riktig god helg!

Mvh Jon Vidar

***

Jon Vidar Helvik

Faggruppeleder Miljø- og havbruksbiologi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *