Category: Administrativ info

Ferie ved Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap følger regler og rutiner som er fastsatt i ferieloven, i Statens to hovedtariffavtaler og i UiB sin medarbeiderhåndbok. Det vil også i år bli begrensninger av overføring av ferie. Instituttet vil på bakgrunn av BIO sin økonomiske…

Summary from the BIO info meeting 19.02.24

Agenda ECONOMIC RESULTS 2023 BUDGET 2024 FOLLOW UP WORK ENVIRONMENT SURVEY / MEASURES Accounts 2023 and budget 2024 Our economic results for 2023 is 40,9 mill NOK in accumulated deficit, a reduction of 6 mill compared to last year –…

Ny medarbeider – María Fernández

Hello! My name is María Fernández and I come from Vigo, a city located in the north of Spain and famous for its fishing industry. I just started as a postdoctoral researcher in the Environmental Toxicology group, as a part…

Bedriftsidrettslaget ønsker nye medlemmer velkommen

Bli med i bedriftsidretten (UBIL) Vil du trene med gode kollegaer? Universitetets bedriftsidrettslag (UBIL) har grupper innen fotball klatring orientering bowling skyting sykling bordtennis svømming Vi ønsker nå nye medlemmer velkommen, og inviterer deg til å bli med! Finn ut…

Midler til mobilitet av forsker til/fra Montpellier

Universitet i Montpellier – som er en av UiB partnere i CHARM-EU alliansen – lyser ut midler til mobilitet av forsker. Dette gjelder mobilitetsopphold inn og ut og søkere fra universiteter i CHARM-EU alliansen vil bli prioriterte. Dette kan være en fin mulighet…