Category: Administrativ info

UiB: Utlysing av Erasmus OS-midlar for vårsemestret 2024

Studieadministrativ avdeling (SA) lyser ut OS-midlar (Organisational Support) for vårsemesteret 2024. OS-midlane blir generert av mobilitet gjennom Erasmusprogrammet og blir nytta til tiltak som vil fremje internasjonal studentmobilitet med god fagleg forankring ved UiB.

Tir 13. Feb, NFR Webinar: Essential ERC

Essential ERC – A very basic introduction to the European arena for excellent science (forskningsradet.no) 13 Feb 14:00 – 15:00 Digital: Live streaming Registration deadline:13 February at 11 am