Category: Administrativ info

Ny medarbeider: Peter Groth Farsund

Hi! My name is Peter. I am a PhD candidate at the FUNDER project led by Vigdis Vandvik and the Between the Fjords research group. I’m staying at UiO during the spring semester of 2024 to do initial lab work…

Nye åpningstider i infosenteret + Røde Kors stipend

Infosenteret for realfagstudenter har nye åpningstider (sjå under).  Dei har no ope måndag – torsdag fra kl. 10 – 14. Røde Kors-stipend for masterstudentar – kanskje relevant for nokre av dei som skriv om klimaendringar (sjå under).

1 million til studentprosjekt frå Innovasjon Norge

Hei! Innovasjon Norge har lyst ut finansiering av opptil 1 million kroner for oppstartsprosjekt gjennom  Stud-ENT, og vi håper det er mange på og rundt UiB som kan tenkje seg å søkje. Det er ope for både master-, profesjons- og…