Nye åpningstider i infosenteret + Røde Kors stipend

Hyggelige studentmedarbeidere hjelper deg i skranken. Foto/ill.: Maren Bjotveit, UiB

Om Røde Kors stipend for masterstudenter

  • For å stimulere til ny og relevant kunnskap deler Røde Kors ut inntil seks stipender til masterprosjekter som skal gjennomføres i 2024-2025.Hvert masterstipend er på kr 22 000,- og skal brukes av mottaker på en måte som øker kvalitet og sikrer gjennomførbarhet av prosjektet. Årets stipend tildeles masterprosjekter som identifiserer og belyser humanitære behov og utfordringer i Norge eller innenfor temaer eller land der Norges Røde Kors har en særskilt interesse. Oversikt over relevante temaer:     *   Humanitære verdierProsjekter som fokuserer på krigens folkerett og/eller de humanitære prinsippene, inkludert cyber, kunstig intelligens og våpeneksport, er særlig av interesse     *   Helsekonsekvenser av klimaendringene internasjonaltLand der Røde Kors i Norge har programaktiviteter er særlig av interesse     *   Utsatte gruppers behov for beskyttelse og/eller nødhjelp som følge av konflikt og/eller klimarelaterte kriser internasjonaltLand der Røde Kors i Norge har programaktiviteter er særlig av interesse     *   Krisehåndtering og beredskapsarbeid i NorgeProsjekter som fokuserer på totalforsvaret eller mennesker i sårbare situasjoner, spesielt som følge av klimaendringene, er særlig av interesse     *   Barn og unge i Norge som befinner seg i sårbare situasjonerProsjekter som setter søkelys på trygghet, mestring og/eller inkluderende felleskap blant barn og unge er særlig av interesse​     *   Personer i Norge som har begått kriminalitet eller står i risikosone for å bli involvert i kriminalitetLevekårsutfordringer under- og etter straffegjennomføring eller soning er særlig av interesse​     *   Nåværende og fremtidige levekårsutfordringer for utsatte grupper i Norge:Eldre, migranter og flyktninger er grupper av særskilt interesse​
  • Mer info: Røde Kors utlysning av masterstipend 2024-2025
  • Søknadsfrist 01.03.24.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *