Tverrfaglig post doc stilling tilknyttet prosjektet «Reimagining Food Systems for Climate Change Adaptation, Mitigation, and Social Justice.»

Vår Postdoc stilling er nå utlyst ved Institutt for Geografi som er prosjektkoordinator. Prosjektet er tverrfaglig, og stillingen er derfor åpen for all disipliner for søkere som kan vise til relevant erfaring og interesse.

Stillingen er primært rettet mot en kvantitativ verdikjede analyse av det pelagiske fiske i Victoriasjøen, og hvorledes disse ressurser foredles, omsettes og brukes til både menneskemat og i økende grad til dyrefôr.  Les stillingsannonsen her

 

Prof. Jeppe Kolding

Department of Biological Sciences

University of Bergen

P.O. Box 7803

N-5020 Bergen Norway

Phone + 4755584407

https://www.uib.no/en/persons/Jeppe.Kolding

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *