Category: Nyheter fra UiB

Utviklingstid 20.9.2022 – nyhetsbrev fra HR-avdelingen

I vedlagte nyhetsbrev fra UiBs HR-avdeling kan du lese om 30. september – Verdensdagen for psykisk helse 4. oktober – webinar, «Hva er psykisk helse? Hva er psykisk uhelse? Hverdags-valgene som styrker oss» 5. oktober – webinar, «Mental helse og…

Newsletter September UiB Ferd

In the September newsletter from UiB Ferd, you can read about Upcoming activities Funding opportunities and other relevant events The University Library (UB) offer hands-on research support webinars Individual Career Guidance Read the newsletter

Alumnustreff – Gjensyn Jahnebakken

Alumnus treffet 21.mai 2022 hadde som føresetnad å samla så mange som mogeleg av dei som vart Cand. real eller Cand. scient. i åra fram til Instituttet vart flytta frå Jahnebakken 5 og til Marineholmen. Om lag 180 personar var…